اگه یکساعت دیگه بیشترزنده نبودی چه کارایی روانجام می دادی؟؟؟

نمایش نسخه قابل چاپ