💡طبق قانون فیزیک قراردادن یک آهن در میدان مغناطیسی، پس از مدت کوتاهی آنرا به " #آهنرُبا " تبدیل میکند

🔻حال قراردادن یک ذهن در میدان مغناطیسی بدبختی،
میشود #بدبختی_رُبا ،
و قرار دادن در میدان مغناطیسی خوشبختی میشود
#خوشبختی_رُبا
هرچه را که می بینید،
هرآنچه را که می شنوید
و هر حرفی که می زنید،
همه دارای انرژی مغناطیسی هستند و ذهن شما را همانرُبا میکنند.

🔻اگر در کنار افرادی هستید که هر روز در حال غُر زدن و ابراز ناامیدی هستند هر روز ناامیدتر و محزون تر خواهید شد
اگر از رسانه هایی استفاده می کنید که تنها از مشکلات و ناامیدی حرف می زنند به زودی شما هم فردی #افسرده و #ناامید خواهید شد!

🔻این شما هستید که می توانید #خبرهای_خوب یا #خبرهای_بد را انتخاب کنید!
در واقع تنها خود شما می توانید خودتان را به فردی #افسرده و #ناامید یا به فردی #باانگیزه و #امیدوار تبدیل کند!

💯از امروز تصمیم بگیرید، راه حل ساده است تمام رسانه ها و افرادی که به دنبال #برجسته_کردن مشکلات و ناامیدی ها هستند از زندگیتان #حذف کنید و در عوض سعی کنید با حضور در محیط های مثبت و دنبال کردن #رسانه_های_مثبت طعم بهتری از زندگی را حس کنید!

#انگیزشی #ذهن_مثبت #آهنربا_امید


🌹🌹❤️❤️

h🥀a🥀e🥀s🥀
https://www.uplooder.net/img/image/85/16368e8562073a2687cd62832a4e899e/hasa-n-a-li_ebrahimi_said__(11).jpg