به گزارش جهان به نقل از تسنیم، این روزها اتفاقات عجیب در مدارس کشور برای خود حکایتی شده است، خودکشی دانش آموز شیرازی به دلیل همراه داشتن موبایل در مدرسه شاید پر سروصداترین این اتفاقات بود اما طی هفته های اخیر مخاطبانی که اخبار آموزش و پرورش را پیگیری می کنند اخبار عجیب دیگری را نیز شنیده اند، زندانی شدن دانش آموزی در یکی از روستاهای رشت از صبح تا عصر داخل انباری مدرسه و دست آخر نیز چاقوکشی دانش آموز مدرسه ابتدایی در منطقه ۱۶ تهران.

شاید ما هم مثل هزاران مخاطب و مسئول دیگر از کنار این اخبار به سادگی عبور کنیم اما حتی بی تفاوتی نیز نمی تواند مانعی باشد برای پاسخگویی به این سوال که در مدارس کشور چه می گذرد؟ از یک سو در نقطه ای از کشور به نام شیراز شاهد هستیم که دانش آموزی به دلیل همراه داشتن موبایل از سوی مدیر و معاون مدرسه اخراج شده که همین مسئله موجب می شود تا اقدام به خودکشی کند. در سوی دیگر ماجرا کیلومتر ها آنطرف تر از شیراز در یکی از مدارس مناطق جنوبی پایتخت شاهد چاقوکشی در یک مدرسه هستیم اما زمانی بهت و حیرتمان چندین برابر می شود که متوجه می شویم این چاقوکشی توسط دانش آموز دبستانی صورت گرفته است آن هم مقابل چشمان سایر دانش آموزان.

ماجرا از این قرار است که دو دانش آموز پایه چهارم و ششم ابتدایی با یکدیگر درگیر می شوند که دانش آموز پایه چهارم با چاقوی همراه خود به دانش آموز کلاس ششم حمله کرده و چندین ضربه چاقو به وی وارد می کند.

پیگیری های مکرر خبرگزاری تسنیم از دبستان چنگیزپور منطقه ۱۶ که این اتفاق در آن روی داد نتیجه ای به همراه نداشت بنابراین با آموزش و پرورش منطقه ۱۶ تماس می گیریم اما بازهم پیگیری ها نتیجه ای نمی دهد که در نهایت با پیگیری موضوع از اداره آموزش و پرورش شهر تهران این پاسخ را دریافت می کنیم: «حادثه چاقوکشی در خارج از محیط مدرسه رخ داده است و دو دانش آموز در کوچه مدرسه با یکدیگر درگیر می شوند که در نهایت یکی از آنها با چاقو به دیگری حمله می کند و مسئولان مدرسه برای کمک به دانش آموز آسیب دیده وی را به داخل حیاط مدرسه می برند.هم اکنون حال دانش آموزی که چاقو خورده است نیز روبه بهبودی است.»

پیگیری خبرنگار تسنیم در خصوص اینکه چگونه یک دانش آموز ابتدایی توانسته با خود چاقو به مدرسه ببرد نیز نتیجه ای به همراه نداشت.

به هر حال اتفاقاتی که این روزها در مدارس کشور در حال وقوع است به قدری عجیب بوده که هضم آن کمی دشوار است، در چنین شرایطی از مسئولان آموزش وپرورش این انتظار وجود دارد که حساسیت خود را در برابر وقوع چنین حوادثی بیشتر کرده و با بی تفاوتی از کنار آن عبور نکنند.

در این شرایط ضرورت توجه بیشتر به حضور مشاور و مربی پرورشی در مدارس کشور نمود صد چندانی پیدا می کند.

متاسفانه هم اکنون نقش حساس مشاوران و مربیان پرورشی در مدارس چندان احساس نمی شود در حالیکه در بسیاری از دبستان ها و دبیرستان های کشور این نیاز احساس می شود تا برای مقابله با آسیب های اجتماعی و بروز چنین رفتارهایی فعالیت مربیان پرورشی را پررنگ تر کرد.