✅ 🔻«نوکیسگی» را اینگونه تعریف کرده اند: قشری که از لحاظ درآمد به طبقهٔ بالا ولی از لحاظ فرهنگ به طبقهٔ بسیار پایین جامعه و حتی نزدیک به لمپن ها قرار دارند؛ علاقهٔ بسیاری به خودنمایی، دیده شدن، عرض اندام و نوچه پروری دارند.

🔻نوکیسه ها، از یک طبقهٔ اجتماعی مبدأ به یک طبقهٔ اجتماعی مقصد پرتاب شده اند. این پرتاب ناگهانی بر اثر یک اتفاق با استفاده از رانت، دلالی، ارث، موج سواری و شرایط و التهابات اقتصادی رخ می دهد. آن ها، دیگر نه خود را به طبقهٔ اجتماعی مبدأ متعلق می دانند و نه با جایگاهی که اکنون کسب کرده اند، آشنایی دارند. به عبارتی از گذشتهٔ خود نفرت دارند و نسبت به اکنون خود دچار حقارت اند.

🔻نوکیسه برای این که به طبقهٔ پیشین خود اثبات کند که دیگر به آن ها تعلق ندارد و همچنین برای غلبه بر احساس حقارت خود در مقابل طبقه جدیدی که به آن پرتاب شده است، مجبور به تظاهر است و ساده ترین راه برای تظاهر، خرید دیوانه وار کالاهای لوکس، نمایش عروسی ها، میهمانی ها و خانه های آن چنانی است.

🔻فاجعهٔ اصلی از جایی آغاز می شود که ما، فیلم و عکس عروسی ها، میهمانی ها، اتوموبیل ها و خانه های آن ها را از طریق پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی برای همدیگر ارسال می کنیم. ما با این کار به مزدوران تبلیغاتی آن ها تبدیل می شویم که بی مزد و منت، به هدفی که آن ها در سر دارند نزدیکشان می کنیم و آن هدف چیزی نیست جز تظاهر و دیده شدن.

🔻جاهلان عصر جدید نوچه های جدید لازم دارند. عده ای با موبایل های شان، عکس و فیلم آن ها را به اشتراک می گذارند و افتخار نوچگی آن ها را پذیرا می شوند.

🔻اما فاجعهٔ بزرگ تر وقتی رخ می دهد که هنگام تماشای فیلم عروسی ها و پارتی های این دسته، به جای آن که به فکر پس گرفتن حق خود باشیم، خودمان را جای این افراد می گذاریم و بر زندگی سطحی و انگل گونهٔ این افراد حسرت می خوریم.
https://www.uplooder.net/img/image/25/c4fb3d8314623709f7ce2fea215f7384/01.jpg