سئو سایت و انتخاب سرورپس از خرید دامنه نیازمند خرید هاست و در کنار آن اختیار نمودن سرور می باشد. موضوعات مختلفی در خصوص انتخاب سرور مطرح می شود. سرورهای ایرانی ، سرورهای خارجی و اینکه آیا می تواند انتخاب سرور در پروسه سئو سایت و بهینه سازی سایت اثرگذار باشد ، مواردی هستند که برای بسیاری از افراد حائز اهمیت می باشد. در ادامه به تشریح بیشتر در این خصوص خواهیم پرداخت.

اثر سرور در سئوسایت

در انتخاب سرور بحث سرعت و عملکرد و همچنین در کنار آن موقعیت مکانی که از چه آی پی باشد مطرح می گردد که هر دو این دو آیتم همان طور که می دانید جزو متریک های تاثیر گذار در سئو سایت می باشد. البته بحث عملکرد سرور از موقعیت مکانی ارجحیت دارد. بدین معنا که اگر سرور شما قطع و وصلی بالایی دارد و عملکرد نسبتا ضعیفی داشته باشد پس دیگر وجود رنج آی پی مشابه نمی تواند کمک بسیاری نماید زیرا که عکس العمل کاربر ، ترک سایت خواهد بود و این از المان های منفی برای سئو سایت شما محسوب می گردد.سرعت سرور در سئو سایت

سرعت سایت به عنوان المانی اثرگذار در سئو سایت می باشد پس اگر سرور شما با سرعت و عملکرد خوب اجرا نماید و قطعی سرور را نداشته باشید پس کاربران شما با رضایت می توانند وارد سایت شما شوند و مطالب مورد نیاز را بیابند پس از این رو در انتخاب سرور باید عملکرد و سرعت را به عنوان متریکی اثرگذار در سئو سایت قلمدام نمایید.


آی پی سرور در سئو سایت

می دانید که گوگل الگوریتم جستجو محلی خود را به منظور رضایتمندی کاربران در جهت نمایش سایت ها مطابق با موقعیت مکانی کاربر اختصاص داده است و حال موقعیت مکانی شما و کاربر به واسط آی پی مشخص می گردد. اگر سایت شما در سرور و آپی پی ایران باشد پس می تواند برای کاربرانی که در آی پی ایران هستند شانس بیشتری را برای شما رقم زند البته این نکته را داشته باشید که به هر قیمتی از سرور با آی پی مشابه استفاده ننمایید. در واقع به بیانی دیگر اگر سرور با قطع و وصلی های بسیار زیادی همراه است و سرعت لود پایینی برای سایت شما رقم می زند و به موجب آن کاربر تمایل به ترک سایت شما نشان می دهد که این امر اثرگذاری منفی را در سئو سایت شما خواهد گذاشت.