🔹عدم استفاده از اینترنت بی سیم وای فای رایگان همگانی
🔹استفاده از گذرواژه های امن
🔹استفاده از سیستم ورود دو مرحله ای
🔹استفاده از درگاه های امن برای پرداخت و انتقال پول
🔹توجه به امن بودن وب سایت موردنظر
🔹بررسی زودهنگام اطلاعات مالی و حساب های بانکی خود
🔹عدم تحویل اطلاعات شخصی به افراد ناشناس
🔹پرهیز از دریافت و نصب اپلیکیشن های ناشناس و نامعتبر 🔹باز نکردن پیوند های ناشناس و تبلیغات وب سایت های نامعتبر