🌸بسم الله الرحمن الرحیم 🌸

سلام علیکم

♻️ و... #علی_باز_هم_تنهاست !♻️


▪️این روزها تاریخ دارد تکرار می شود !
🔺اینکه می گویند:
علی تنها نیست؛
حقیقت ندارد !
🔺تنهایی علی را در میدان کارزار سیاست می توان فهمید !
🔺تنهایی علی را باید در صحنه نبرد اقتصادی لمس کرد !
🔺تنهایی علی را در اوج تهاجم فرهنگی باید مشاهده کرد !

🔘شاید علی در حسینیه امام خمینی(ره) تنها نباشد !
▪️چرا که آنجا همه خالصانه فریاد می زنند؛
👈🏻ما اهل کوفه نیستیم علی تنها بماند !
💮اما می بینید که در هنگامه نبرد سیاسی علی تنها می ماند !
▪️اکثریتی بزرگ حرفش را نمی فهمند !
▪️فاجعه ای را رقم می زنند؛
که عمقش را سالهای سال هم نمی شود دید !

▪️و اینطور می شود؛
که علی تنها می ماند !
▪️علی امروز مالک اشتر کم ندارد !
💮اما می بینید؛
که همراه با سردارانش هم تنهاست !!

🔺سپاهش در میانه خون و آتش نفس دشمن را به شماره می اندازند؛
اما در اینجا دستشان بسته است !
🔺اسم علی را بر زبان بیاورند؛ متهمشان می کنند؛
که نظامی ها می خواهند؛
دموکراسی را خدشه دار کنند !!!
🔺و می بینید که باز هم علی حتی با سردارانش تنهاست !!!

▪️شعارها فریبتان ندهد !!!

🔺می گوییم ما اهل کوفه نیستیم 👈🏻اما علی تنها می ماند !
▪️علی را کنار صندوق های رای تنها گذاشتیم !!!
▪️تنهائی علی را در بین 280 نماینده ای که به مجلس فرستادیم؛
ببینیم،
نه در حسینه امام خمینی (ره) !!!
▪️می بینید چگونه رای آنها را خرید و فروش می کنند !
▪️تنهائی علی را در دولتی ببینیم؛
که با رای تک تک ما قدرت را بدست آورده ،
و تن به موعظه علی نمی دهد !
▪️همینها امروز شمشیرها را تیز کرده اند و از رو بسته اند !!!
▪️هراز چند گاهی چنگ و دندان نشانش می دهند !
🔺و از هیچ نیرنگی برای نادیده گرفتنش کوتاهی نمی کنند !!!

▪️تنهائی علی را در بین آدمهایی ببینید که به اسم انقلابی های با سابقه،
هر از گاهی دهان باز می کنند؛
و تیری زهرآلود بسویش روانه می کنند !!!
▪️او می گوید :
من دارم میبینم صحنه را،
میبینم دهانهای با حقد و غضب گشوده شده،
و دندانهای با غیظ به هم فشرده شده علیه انقلاب را ...
👈🏻واینها می گویند سیاه نمایی است !
💮و باز این علی است؛ که تنها مانده !

🔘فریب خورده ها و خائنین صفین امروز طلبکار علی شده اند !
▪️می گویند برجام فرمان علی بود !!!
▪️و عنقریب است؛
که بگویند:
او باید توبه کند؛
و از مردم عذر بخواهد !!!
✋چنان نقشه را خوب بازی می کنند؛
که خیلی ها را فریب داده اند !!!!
فقط اینها 👆نیستند !!!

▪️عده ای هم به اسم برپائی عدالت برویش تیغ کشیده اند !
▪️آدم های موجهی هم به نظر می رسند !
▪️نامه های سرگشاده می نویسند؛
و تهدیدش می کنند !!!
💮و باز هم علی تنهاست ...

☝اما از اینها انتظاری غیر از این نبود !
👈تاریخ تا دلتان بخواهد ابوموسی و اشعث و خوارج ...دارد !!!

▪️آنچه که ترسناک است؛
سکوت خواصی است؛
که نامه فدایت شوم برای علی می نویسند !!!
▪️اسم رهبری را بدون وضو بر زبان جاری نمی کنند !!!
😏اما در هنگامه کارزار تنهایش می گذارند !
🔺برجام را ببینید !!!
👈چرا امثال لاریجانی سکوت کرده اند !؟
چرا روشنگری نمی کنند؛
که موافقت رهبری با برجام یک مغالطه بزرگ است !؟
👈🏻چرا به مردم نمی گویند رهبر هرگز با برجام موافق نبود !!!
👈🏻چرا حقیقت را برای مردم بازگو نمی کنند؛
که از 9 شرط رهبری حتی یکی را هم در برجام لحاظ نکردند !
👈چرا اعتراف نمی کنند که حاصل زحمت ساعتها کار شبانه روزی کمیسیون برجام را در چشم بر هم زدنی به سطل زباله ریختند؛
و برجام را بیست دقیقه ای تصویب کردند !!!

✋پاسخ روشن است !
🔺چون قرار است همچنان نافرمانی کنند ...
⚠️اینبار کمیسیون امنیت ملی و تصویبfatf و باز هم یک فریبکاری تازه !
💮و علی باز هم تنها می ماند !

😏انتظار دفاع علی از خودش را نداشته باشید؛
که هرگز اتفاق نمی افتد !
☝کجای تاریخ سراغ دارید؛
علی از شخص خودش دفاع کرده باشد !!!
👈🏻هرچه فریاد زده در دفاع از منافع مردم و انقلاب و اسلام بوده !
👈🏻به خبرنگاری که می رود از زندگی شخصی او عکس بگیرد تا مردم سادگی زندگی یک رهبر را ببینند مظلومانه اینگونه می گوید که:
اینها را مردم باور نمی کنند !!!!
🔘وعلی همچنان تنهاست !


🙏🏻این روزها فرصت مناسبی است برای توبه از قصوری که در حق او و خودمان مرتکب شدیم !
🔺دود آتشی که افروخته شده به چشم همه رفته است !
🔺تاوان بی توجهی به نصحیت امام جامعه سنگین تر از آنی است که فکر می کردیم !!!
👈🏻و راه جبران این خسارت سنگین همچنان باز است !

والعاقبه اللمتقین 💐✋️

#صالح_ادیب