گلاک (به آلمانی: Glock) خانواده ای از پیستول های نیمه خودکار ساخت شرکت اتریشی گلاک است است که از اوایل دهه ۱۹۸۰ تاکنون به طراحی و تولید انبوه آن مشغول است.بینان گذار این شرکت تا پیش از ساخت اولین پیش نمونه این سلاح تجربه ای در طراحی و ساخت
سلاح های سبک نداشت اما تجربه بسیار او در مورد ساخت مواد صنعتی پلیمری باعث موفقیت آن در ساخت سلاح هایی سبک و مقاوم با قالب پلیمری شد.پیش نمونه گلاک در سال ۱۹۸۰ برنده رقابت نیروهای مسلح اتریش برای انتخاب یک
سلاحکمری جدید شد و تولید انبوه آن از سال ۱۹۸۲ با نام گلاک ۱۷ آغاز شد.گلاک ۱۷ پیستولی نیمه خودکار با کالیبر ۹ م م پارابلوم و خشاب استاندارد با ظرفیت ۱۷ فشنگ اولین محصول این شرکت بود که در سال های بعد با تولیدات دیگری با کالیبرهای مختلف ادامه یافتنوع:
پیستوله نیمه خودگار

اولین سازنده اتریش خدمت ۱۹۸۲ تاکنون

طراح گاستون گلاکطراحی شده 1979تولیدگلاکتولیدشده 1982تعداد ساخت+۲۵۰۰۰۰۰۰

سرعت خروج گلوله از اسلحه ۳۷۵ متر/ثانیه


منبع:::https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%84%D8%A7%DA%A9