پلیت کردن بذرپلیت کردن بذر یکی از اقدامات اولیه به جهت کاشت بذر است. معمولاً برای فراهم کردن شرایط کاشت بذرها و آسان تر کردن کاشت آنها، باید اقداماتی مانند بوجاری به وسیله دستگاه بوجاری و… را بر روی بذرها انجام داد. یکی از اقدامات بسیار مهم جهت آماده کردن بذرها، پلیت کردن بذر می باشد. پلیت کردن بذر موجب ایجاد پوشش بر روی بذر و بزرگتر کردن بذر می شود.

انواع روش های کوتینگ بذر:
کوتینگ بذر با توجه به ویژگی های فیزیکی بذر ها به گونه های مختلفی تقسیم می شود. به طور کلی انواع روش های کوتینگ بذر شامل این روش ها است:
  1. کوتینگ فیلمی: یکی از اصلی ترین روش های کوتینگ بذر،کوتینگ فیلمی بذر است. در این نوع کوتینگ بذر، یک لایه نازک به سطح خارجی بذرها اضافه می شود. این میزان معمولا کمتر از 10 درصد وزن بذر را شامل می شود.
  2. کوتینگ اینکراستینگ (کوتینگ پوسته ای یا قشری): در این نوع کوتینگ بذر هنگامی که وزن بذر با توجه به نوع مورفولوژی (شکل ظاهری) آن در اثر مواد کوتینگ کننده، 100تا500 درصد افزایش یابد؛ این روش به عنوان ”اینکراستینگ” بذر شناخته می شود.
  3. پلتینگ بذر (seed pelleting): هنگامی که میزان مواد اضافه شده به سطح خارجی بذر موجب تغییر شکل اولیه بذر شود به این روش از پوشش دار، پلیتینگ بذر می گویند.

برای پلتینگ بذر از چه موادی استفاده می شود؟
مواد مورد استفاده در پلتینگ بذر با توجه به نوع چسباننده ها یا اتصال دهنده (binders) و پُرکننده ها (fillers) طبقه بندی می شوند. اتصال دهنده های پلیت بذر، پلیمرهایی با منشاء طبیعی و یا مصنوعی هستند که موجب ایحاد انسجام مواد بر روی بذر و حفظ مواد فعال (active compounds) به کار رفته در کوتینگ می شود. اتصال دهنده های پلیت بذر نیز معمولاً به صورت مایع (حل شده در آب یا حلالهای دیگر) مورد استفاده قرار می گیرند. لایه های مختلفی از پلیمر می تواند در مراحل مختلف فرآیندگوتینگ بذر اعمال شود. برخی از این لایه ها به عنوان حامل و برخی دیگر لایه حائل (بافر) می باشند تا از تماس مستقیم بین لایه های فعال و بذر، محیط خارجی یا سایر لایه های فعال به هم جلوگیری کنند.

منبع: www.ar-vin.com