🌙🔴🌍🌴


🌺در قرآن، حيات مجدد طبيعت بعد از مرگ ظاهري؛ از نعمت هاي الهي و نشانه هاي خداوند براي اهل ايمان در دمیدن حیات در کالبد مرده، شمرده شده و يا به عنوان مثالي براي برپايي قيامت و معاد از آن ياد شده است. در اين مطلب به مناسبت 15 اسفند روز ملي درختكاري، بخشي از روايات مربوط به جايگاه و اهميت درختكاري در منابع ديني ارايه مي شود.

🌹كاشت درخت و آزاد كردن بنده

❤️حضرت اميرالمومنين (ع) يك هزار بنده را از دسترنج خود در راه خدا آزاد كردند، به اين گونه كه نهال درخت مي كاشتند بعد آن را مي فروختند و از پول آن بنده مي خريدند و در راه خدا آزاد مي كردند و به آنان چيزي از مال خود مي‏بخشيد كه نيازي به مردم نداشته باشند. (ارشاد القلوب- ج‏1، ص: 253)

🌹كاشت درخت و وقف آن

❤️بعضي از غلامان، به حضرت امير (ع) خبر دادند كه آب چشمه‏اي در يكي از باغ‏ها مي جوشد و مانند گردن شتر از آن چشمه آب بيرون آيد، سه مرتبه فرمود؛ وارث‏هاي آن چشمه را مژده دهيد، سپس حضرت چند گواه طلب كرد و آنان را گواه گرفت كه اين چشمه را در راه خدا وقف كردم تا پايان دنيا و فرمود: اين كار را كردم تا خدا آتش را از چهره‏ من دور كند. معاويه خواست همان نخلستان را از حضرت امام حسن (ع) به دويست هزار دينار خريداري كند حضرت فرمود؛ چيزي از آن را نمي‏فروشم زيرا پدرم آن را در راه خدا وقف كرده است. (ارشاد القلوب- ج‏1، ص: 253)

🌹كاري حلال تر از درختكاري نيست

❤️مردي از امام صادق (ع) پرسيد: شنيده ام زراعت مكروه است؟ امام صادق (ع) فرمودند: [اين گونه نيست بلكه] زراعت كنيد، درختكاري كنيد به خدا قسم كاري از آن پاك تر و حلال تر نيست! (كافي ج 5)

🌹بهره مندي ثواب

❤️رسول اكرم (ص) در ضمن حديثي مي فرمايند:  كسي كه درختي بكارد، مادامي كه يك نفر از بندگان خدا از آن درخت استفاده ببرد اجر و ثواب شامل او مي شود. (مستدرك الوسائل ج 13، ص 460 )

🌹درخت دنيا و بهشت

❤️رسول خدا (ص) در اين رابطه فرمودند: كسي كه درختي بكارد خداوند نيز براي او در بهشت درختي مي كارد. پيامبر اكرم (ص) در جاي ديگر مي فرمايند: كسي كه درختي بكارد يا چاهي حفر كند يا زمين مرده اي را زنده كند، پس از جانب خدا و رسول (ص) پاداش نصيب او مي شود.(من لا يحضرالفقيه، ج 3، ص 240)

❤️امام حسن (ع) نيز فرمودند:  نخل و درخت براي خانواده درختكار،  بركت است و براي بازماندگان پس از آنان نيز اگر شكرگزار خداوند باشند نيز بركت است.(كنزالعمال، ج 12، ص 339، حديث 35306)

🌹ثواب به اندازه ميوه هاي درخت

❤️رسول اكرم (ص) فرمودند:  هر كسي كه درختي بكارد و درخت ميوه دهد، خداوند به اندازه ميوه هاي آن درخت به او ثواب مي دهد. (مستدرك الوسائل، ج13، ص 460)

🌹درخت و صدقه جاريه

❤️رسول اكرم (ص) فرمود: هر كسي چيزي بكارد،  هيچ انسان و يا مخلوقي از آن نمي خورد، مگر اين كه براي كسي كه آن را كاشته صدقه مي باشد. (گلهاي جاويدان، هزار كلمه قصار، ص 341)

❤️پيغمبر اكرم (ص) نيز فرمود: اگرشخصي از اين عالم رحلت كند، كارهاي او كه در اين دنيا انجام مي‏داده همه قطع و بريده مي‏شود، مگر سه چيز كه بعد از فوت او از آن بهره مي‏برد و بر حسناتش افزوده مي‏شود: اول صدقه جاريه، يعني آن كارهايي كه انجام داده و آثارش باقي است و مردم از آن بهره‏مند مي‏شوند، مانند: مسجد ساير بناهاي خير يا حفر قنوات و غرس اشجار يا احداث راه براي عبور مردم و امثال اينها كه مادام كه آثارش باقي است و مردم از آن بهره‏مند مي‏شوند، ثواب در نامه عمل آن كس ثبت مي‏كند. (ارشاد القلوب- ص 52)

❤️امام صادق (ع) فرمود: شش چيز است كه مومن پس از مرگ خود از آن سود مي برد، فرزند صالح كه برايش آمرزش خواهد، قرآني كه خوانده شود، چاه آبي كه بكند و درختي كه بكارد و صدقه آبي كه جاري سازد و روش نيكي كه از آن پيروي شود. (امالي شيخ صدوق- ص 169)

🌹شصت هزار درخت

❤️حضرت علي (ع) در بيست و پنج سال خانه نشيني ، به حفاري قنات و درختكاري مشغول بودند و شصت هزار نخل كاشتند. (مقدمه نخج الفصاحة، چاپ دوم، ص 84)

🌹 نهال هاي بهشتي

❤️از ابو ايوب انصاري از رسول خدا (ص) روايت شده كه فرمود: شبي كه به معراج رفتم و در آسمانها سير داده شدم، ابراهيم خليل الرحمن (ع) عبورش به من افتاد و گفت: به امت خود امر نما كه از نهال هاي بهشت (در زمين آن) بسيار بنشانند، زيرا زمين بهشت، پهناور و خاك آن پاكيزه است حضرت فرمود؛ به ابراهيم گفتم: نهال هاي بهشت چيست؟ گفت: گفتن لا حول و لا قوة الا باللَّه. (طرائف الحكم يا اندرزهاي ممتاز، ج‏2، ص: 377)

🌴به یاد هر شهیدی از فامیل یا آشنایان، درختی را غرس کنیم.

http://1.irartesh.ir/dl/uploads/%D8%AD%D8%B3%D9%86%D8%B9%D9%84%DB%8C%20%D8%A7%D8%A 8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85%DB%8C%20%D8%B3%D8% B9%DB%8C%D8%AF/155341529938262.jpg

منبع:::درختكاري از ديدگاه احاديث و روايات