اینطور به نظر می رسد که در مدیریت کشور مشکلاتی وجود دارد ،
که باید اصلاح شوند ، اما این به معنای عوض کردن تیم مدیریتی نیست .
حماسه یعنی اینکه یه کار مهم و بزرگ با حماسه انجام بشه و با یک حرکت عادی دیگه نمیشه مشکلات رو حل کرد.
شاید باید مدیریت هر منطقه و استان از ایران رو به متخصصان و کارشناسانی در همون منطقه واگذار کرد
چون بهتر از مشکلاتشون آگاهن ، و راه حلش رو هم دارن .
اینطوری که هر مدیریت هر بخش رو به نیروی بومی و شایسته ی هر منطقه واگذار کنیم ،
هم بیکاری در استان های مختلف کمتر میشه و هم روند کاغذ بازی های اداری که حاصل نظام اداری طراحی شده دوران رضاشاهه کمتر میشه.

http://upload7.ir/upload.php