اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی 96 – 97

مدارس نمونه دولتی در طی سال های اخیر به دلیل سطح علمی بالا و کیفیت برتر آموزشی و همچنین ارائه خدمات و امکانات رفاهی مناسب نسبت به مدارس عادی جزو مدارس خاص محسوب شده است و با توجه به نمایندگی آن در سراسر کشور هرساله تعداد کثیری از دانش آموزان در پایه های ششم به هفتم و نهم به دهم اقدام به ثبت نام در آزمون ورودی جهت تحصیل در این گونه مدارس می نمایند که در خصوص نحوه راه یابی و تحصیل در مدارس نمونه دولتی باید بگوییم که برای برقرای عدالت و همچنین جلوگیری از جذب دانش آموزانی که از لحاظ طبقه بندی استعداد نسبت به دانش آموزان دیگر در سطح پایین تری قرار دارند که پذیرش تمامی داوطلبان مشروط به کسب نمره قبولی در آزمون ورودی خواهد بود در غیر این صورت امکان تحصیل در مدارس نمونه دولتی برای دانش آموزان وجود نخواهد داشت.
شرایط و زمان ثبت نام در آزمون نمونه دولتی 96 – 97

داوطلبان در پایه های ششم به هفتم و نهم به دهم می بایست برای ثبت نام آزمون نمونه دولتی 96 – 97 در اواخر فروردین ماه تا اواسط اردیبهشت ماه اقدام به ثبت نام نمایند.دانش آموزان پایه ششم توجه داشته باشید که ثبت نام آزمون نمونه دولتی 96 – 97 شرایطی دارد که درصورت دارا بودن این شرایط می توانید برای ثبت نام اقدام نمایید. از شرایط ثبت نام در آزمون نمونه دولتی 96 – 97 پایه ششم به هفتم کسب مقیاس خیلی خوب در دروس خواهد بودو کسب معدل 177 از شرایط ثبت نام در آزمون نمونه دولتی برای دانش آموزان پایه نهم خواهد بود به عبارت دیگر برای ثبت نام در آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی معدل کسب شده در نوبت اول برای دانش آموزان پایه نهم به دهم حداقل 177 می باشد.
شرایط تحصیل در مدارس نمونه دولتی پس از اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی 96 – 97

مدارس  نمونه  دولتی هم مانند سایر مدارس در 2 نوبت صبح و بعد از ظهر برگزار می گردد.با توجه به اینکه هدف اصلی از راه اندازی و تاسیس مدارس نمونه دولتی پذیرش دانش آموزان مستعد و سخت کوش و همچنین انتخاب معلمانی باتجربه و مجرب جهت ارتقاء آموزشی دانش آموزان به ویژه دانش آموزان مناطق محروم می باشد.نکته ی دیگری که دانش آموزان باید پس از قبولی در اینگونه مدارس در نظر داشته باشند این است که ادامه  تحصيل  در اين  گونه مدارس  مشروط به  انجام فعاليت  های مثبت  پرورشی و آموزشی دانش آموزان خواهد بود.برای آگاهی از نحوه برنامه ریزی تیزهوشان ، ثبت نام آزمون تیزهوشان 96 – 97 ، ثبت نام آزمون تیزهوشان ششم به هفتم 96 ، ثبت نام آزمون تیزهوشان نهم به دهم 96 با مشاوران سبزتدریس تماس بگیرید.
تاریخ اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی 96 – 97

پس از برگزاری آزمون و پشت سر گزاشتن این مرحله یعنی حدودا 20 روز پس از برگزاری آزمون نمونه دولتی نوبت به اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی 96 – 97 می رسد و اعلام نتایج بر روی سایت قرار خواهد گرفت وشما داوطلبان می توانید اعلام نتایج را مشاهدهه نمایید و خود را برای اقدامات بعدی جهت تحصیل در مدارس نمونه دولتی آماده نمایید.
نحوه ثبت نام مدارس نمونه دولتی پس از اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی 96 – 97

همانطور که در مطالب بالا اشاره کردیم اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی 96 – 97 حدودا 20 روز پس از برگزاری آزمون بر روی سایت قرار خواهد گرفت و دانش آموزان در پایه های ششم به هفتم و نهم به دهم می بایست در صورت قبولی در این آزمون در مدتت زمان تعیین شده با به همراه داشتن مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام حضوری در مدرسه پذیرفته شده اقدام نمایند.
شرایط انصراف از تحصیل پس از اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی 96 – 97

پس از اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی 96 – 97 داوطلبان می بایست در صورت کسب نمره قبولی نسبت به ثبت نام حضوری در مدسه پذیرفته شده نیز اقدام نمایند زیرا در صورت عدم مراجعه به موقع به مدرسه پذیرفته شده جهت ثبت نام حضوری انصراف از تحصیل منظور خواهد شد.اما در خصوص آن دسته از داوطلبانی که بنا بر هر دلیلی از تحصیل در این مدارس منصرف شده اند نیز باید بگوییم که انصراف از تحصیل پس از ثبت نام آزمون نمونه دولتی 96 – 97 و یا اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی 96 – 97 شرایط و ضوابطط خاص خودش را دارد.