این سالاد رو خانواده ما خیلی دوست دارن البته به جز خودم:(
قارچ نپخته خورد میکنید
تن ماهی رو جوشونده و سپس باز میکنید
ذرت آب پز میکنید
بعد همه اینارو باهم می ریزید تو ظرف و سرو میکنید.