به نام خدا
سلام. گسی از این طرح خبر داره؟
برای چی این طرح داده شده؟
اصلا این طرح چی بوده؟تا حالا چه چیزش تصویب شده میگن "کنیات"؟