دیروز داشتم تو جاده میومدم به طرف خونه یه حادثه ،یه تصادف، یه صحنه ناخوشایند و کشته شدن یه تعداد از هموطنان..
داشتم به این موضوع فکر کمی کردم که تو جامعه امروز ما چرا بعضیا دارن مسئولیتشون رو سرسری می گیرن و پاسخگویی به این مردم نیستن؟؟؟؟
چرا باید پروژه های عمرانی که باید و میشه تو یه حداقل زمان اجرا بشه به خاطر بی کفایتی برخی از مسئولین باید ماهها و سالها طول بکشه و توی این مدت جوابگوی مرم که قطعا حق الناسه کی باید باشه؟؟؟
مگر حضرت امام ره نفرمودند که : مسئولین اونقدر باید احساس مسئولیت کنن که اگر یک روز مسئولیت از دوششون برداشته بشه اونروز خوشحال باشن؟؟؟
حالا چرا یه مسئول که شرط اول قبول کردن سمتش شجاعت اونقدر شجاعت نداره که بگه نمی تونم و نشد....؟؟؟
خواستم بدونم نظر شما چی هست ؟؟؟
به نظر شما راهی هست که بشه این فرهنگ پاسخگویی رو نهادینه کنیم؟؟؟
اگر هست چطوری....؟؟؟