دولت - مرکز ارتباطات، اطلاعات و تبلیغات ریاست جمهوری خبر منتشر شده در برخی جراید مبنی بر بازجویی رییس دفتر رییس جمهوری را قویا تکذیب کرد.
به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع*رسانی ریاست جمهوری، مرکز ارتباطات، اطلاعات و تبلیغات ریاست جمهوری همه فعالان رسانه*ای را به لزوم رعایت تقوا، عدالت، انصاف و اصول حرفه*ای دعوت کرد.
این مرکز، طراحی، تولید و انتشار اینگونه اخباردروغ را با هدف حاشیه*سازی برای دولت و ایجاد خلل در مسیر خدمتگزاری به ملت و آلودن دامن کارگزاران خدوم دولت عدالت محور بیان و تاکیدکرد: اینگونه دروغ*پردازی*ها و فضاسازی*های کاذب، هیچ*گاه نمی*تواند بر عزم و اراده دولتمردان در مسیر خدمت، کار و تلاش شبانه*روزی تاثیر گذارد.
مرکز ارتباطات، اطلاعات و تبلیغات ریاست جمهوری همچنین تصریح کرده است، این نوع عملکرد فقط سبب ایجاد بی*اعتمادی مردم نسبت به طراحان و رسانه*های ناشر این اخبار خواهد شد.
این مرکز همچنین با تصریح بر حق طبیعی خود، برای پیگیری قضایی و حقوقی انتشار این دست اخبار دروغ، بر شکایت از جراید منتشر کننده این خبر و پیگیری آن تا حصول نتیجه تاکید کرد.
27219

منبع:خبر آنلاین