بسمه تعالي
سلام.
ببخشيد& اين "ظرفيت" كه آقاي جلالي ميگفتند همون ئتانسيل هست كه در فرهنگ عميد اومده؟
مشتاقم بدونم ايشون از چه فرهنگي استفاده ميكنند.