به نام خدا

🔻گفتم کجا، گفتا دمشق
گفتم چرا، گفتا که عشق
گفتم وَ کِی، گفتا که حال
گفتم بمان، گفتا محال

🔻گفتم مرو، گفتا که لا
برپاست آنجا کربلا
باید ولی یاری کنم
زینب علمداری کنم

🔻گفتم چه داری با حسین
گفتا وفای عهد و دِین
گفتم حرامی بسته راه
گفتا که زینب بی پناه

🔻گفتم که راه چاره چیست
گفتا فقط آزادگیست
گفتم مرو خوبم ز دست
گفتا که زینب بی کَس است

🔻گفتم خطر دارد بسی
گفتا چرا دلواپسی
گفتم که جان باید دهی
گفتا که دارم آگهی

🔻گفتم چرا پس می روی
گفتا به برهانی قوی
گفتم چه آن برهان توست
گفتا همان عهد نخست

🔻گفتم که منظورت چه است
گفتا، ازل، عهد الست
زان دم که گفتیمش بلی
شد سهم شیعه کربلا

🔻او آفرید از این همه
ما را به عشق فاطمه
در آن سحرگاه خیال
از ابر عشق و شور و حال

🔻بارید باران از جنون
شد خاک شیعه گِل ز خون
گفتم که یعنی شیعه چیست
گفتا به زهرا واله گیست

🔻گفتم تو را در سینه چیست
گفتا که شور عاشقیست
گفتم که این شور از کجاست
گفتا ز عشق کربلاست

🔻گفتم چه باشد کربلا
گفتا همه عشق و ولا
گفتم چه داری آرزو
گفتا به خون گیرم وضو

🔻گفتم کجا خوانی نماز
گفتا که با مهدی حجاز
گفتم دریغا روی تو
خونین شود گیسوی تو

🔻گفتا خوشا گلگون شدن
چون لاله رنگ خون شدن
گفتم تویی آخر جوان
بهر دل مادر بمان

🔻گفتا که باید رفتنم
گلگون کفن پوشد تنم
گفتم مرو، گفت الوداع
گفتم چرا، گفتا دفاع

🔻گفتم کجا، گفتا حرم
از دختر پیغمبرم
من شیعه ام اهل ولا
باید روم تا کربلا

🔻باید که جان بازم به عشق
در کربلایی چون دمشق
من شیعه ام لبریز درد
کی من هراسم از نبرد

🔻بر یاس نیلی گشته فام
گیرم عدو را انتقام
گفتم بگو از عشق خاص
گفتا که سیلی خورده یاس
گفتم که محبوبت که است
گفت او که پهلویش شکست

🔻گفتم که زهرا کیست او
گفتا که سیلی خورده رو
گفتم که سیلی زد به او
گفت هر که حیدر را عدو

🔻گفتم بگو اسرار عشق
گفتا که سر بر دار عشق
گفتم تو را کِی عیش و نوش
گفتا علم گیری به دوش

🔻گفتم چرا آشفته ای
گفتا غم بنهفته ای
گفتم بگو بنهفته غم
گفتا حرامی و حرم

🔻گفتم چه بُغضت در گلو
گفتا غم معجر و مو
گفتم چه جویی در دمشق
گفتا که جانبازی به عشق

🔻گفتم مرو با ما بمان
آنجا نمی یابی امان
گفتا امان در کربلاست
خوش شیعه را رنج و بلاست

🔻گفتم چه خواهی یاس را
گفتا شدن عباس را
گفتم سرت از تن جدا
گردد به دست اشقیا
گفتا فدای فاطمه
پا و سر و دستم همه

🔻گفتم اگر گردی هلاک؟
صد پاره تن افتی به خاک ؟
گفتا که می گردم شهید
در پیش زهرا روسفید

#کلنا_عباسک_یا_زینب

🌹 مدافعان حرم 🌹