ویژگیهاى یاران حضرت مهدى (عج) از نگاه قرآن
در قرآن مجید این كتاب انسان ساز و حركت آفرین در رابطه با یاران حضرت مهدى (عج) یك آیه است كه بسیار امیدبخش و سازنده است این آیه در حقیقت بیانگر حقایق و واقعیتهایى است كه اگر به طور جدّى و همه جانبه تعقیب گردد، موانع سر راه را بر مى دارد و جهان اسلام را به استقبال مصلح جهانى حركت مى دهد.
در سوره مائده آیه 59 خداوند بطور مستقیم مؤمنان رامورد خطاب قرارداده و مى فرماید:
اى مؤمنان هر كس از شما مرتد شد و از اسلام بیرون رفت! خداوند در آینده جمعیتى را مى آورد كه داراى پنج امتیاز هستند.
1 ـ هم خداوند آنها را دوست دارد و هم آنها خداوند را دوست دارند
2 ـ در برابر مؤمنان خاضع و مهربانند
3 ـ در برابر مشركان و دشمنان ـ سرسخت و نیرومندند
4- بطور پى گیر در راه خدا جهاد و تلاش مى كنند
5-ـ در مسیر انجام وظیفه و سرزنش از سرزنش هیچ سرزنش كننده اى نمى هراسند این فضل خدا است كه به هر كه بخواهد (و شایسته ببیند) مى دهد فضل و رحمت خدا وسیع است و او بر همه چیز آگاه است.
در روایات براى این آیه مصادیق مختلفى بیان شده، از جمله اینكه این آیه در مورد یاران حضرت مهدى (عج) است كه با ااین ویژگیها با تمام قدرت در مقابل مرتدین و كارشكنان مى ایستد. و در عبارتى امام صادق ع فرمود:
صاحب این امر(حضرت مهدى (عج)) در پرتو این آیه در حمایت چنین یاران آگاه و دلاور محفوظ است.
از این آیه شریفه و مطالب دیگر استفاده مى شود كه یاران حضرت مهدى (عج) داراى ویژگیهایى هستند كه عبارتند از:
ویژگى اول: به عشق آن یاران به خدا اشاره مى كند، آنهاجز به خدا نمى اندیشند، در حدّى كه خداوند نیز آنها را دوست دارد. روشن است كه چنین روحیه اى كه در پرتو ایمان و توكل به دست مى آید.
ویژگى دوم: به پیوند اخلاقى و وحدت و یكپارچگى با مؤمنان اشاره مى كند كه نقش آنها در پیشبرد كار بسیار مهم و چشمگیر است.
ویژگى سوم: حاكى از سازش ناپذیرى مؤمنان در برابر كافران و نه شرقى بودن و نه غربى بودن آنها است كه در پرتو آن هرگونه تلاش و شگرد دشمن خنثى مى گردد.
ویژگى چهارم :جهاد و مبارزه پى گیر با كفّار و دشمنان اسلام است.
ویژگى پنجم:(كه بسیار مهم است) قاطعیت و پایمردى مؤمنان را بیان مى كند كه روح محافظه كارى و مجامله در آنها نیست.آنها با گامهاى استوار در صراط مستقیم حركت مى كنند و یاوه هاى چپ و راست در حركت آنها اثر ندارد.
سیماى یاران و منتظران حضرت مهدى (عج) از نگاه روایات
1 ـ امام سجاد ع درباره یاران و منتظران حضرت مهدى (عج) به یكى از دوستانش به نام ابو خالد (ره) چنین فرمود:
مردمى كه در زمان غیبت امام زمان (عج) به سر مى برند و معتقد به امامت و رهبرى آن حضرت بوده و منتظر ظهور و قیامش هستند، از مردم هر زمانى برترند چراكه خداوند آنها را آنچنان از عقل و فهم و شناخت برخوردار كرده كه غیبت امام زمان (عج) براى آنان همچون ظهور آن حضرت است. خداوند آنها را در این زمان همچون مجاهدانى قرارداده كه با شمشیر در پیشاپیش رسول خدادص با دشمنان مى جنگیدند در حقیقت مردان خالص و شیعیان راستین ما چنین افرادى هستند كه در آشكار و پنهان به سوى خدا دعوت كنند.
2 ـ امام باقر ع فرمودند:
وقتى قائم ما (عج) قیام كرد هر یك از شما به اندازه چهل مرد نیرومند قدرت پیدا مى كند و دلهاى شما همچون پاره هاى آهن مى شود كه اگر به كوهها بزنند، آنها را مى شكافند...
3 ـ در بسیارى از روایات آمده كه:
منتظرین همانند كسانى هستند كه در ركاب پیامبر خدا ص بر فرق دشمن ضربه وارد مى سازند.
اگر این یاران به كوههایى از آهن عبور كنند، آنها را قطعه قطعه كنند. اسلحه هایشان همواره در كار است تا خداوند راضى شود.
4 ـ امام صادق ع فرمودند:
همراه ظهور قائم (عج) بیست و هفت هزار نفراز پشت كوفه (نجف اشرف) ظاهر شده و به حضرت مهدى (عج) مى پیوندند. پانزده نفر آنها از قوم موسى ع هستند كه به سوى حق هدایت مى كنند و حاكم به حق و عدالت هستند و هفت نفر آنها اصحاب كهفند و بقیه عبارتند از یوشع بن نون ع سلمان ع ابودجانه انصارى ع مقداد ع و مالك اشتر ع اینها در خدمت امام زمان (عج) به عنوان یاران و فرماندهان آن حضرت به شمار مى آیند.
5 ـ پیامبر ص فرمودند:
مردمى از مشرق زمین بپاخیزند و زمینه ساز حكومت حضرت مهدى (عج) شوند.
6 ـ در روایتى داریم وقتى از پیامبر ص در مورد آیه 59 سوره مائده سؤال شد پیامبر ص دست خود را به شانه سلمان ع نهاد، فرمود:
منظور از یاران، هموطنان این شخص هستند. سپس فرمود:
اگر دین به ستاره ثریا بسته باشد در آسمان قرار بگیرد، مردانى از فارس آن را در اختیار خواهند گرفت.
نكاتى پیرامون 313 یار مخصوص حضرت مهدى (عج) پیرامون 313 یار مخصوص وویژه امام زمان به دو نكته مهم اشاره مى نماییم:
1 ـ تواتر حدیث 313 نفر
در همه جا معروف است و در كتابهاى مربوط به امام زمان (عج) نوشته شده كه هنگام ظهور آن حضرت 313 نفر یاران مخصوصش به او مى پیوندند و همچون كوه در برابر حوادث ایستادگى كرده و همراه امام ع هستند و این حدیث 313 نفر در كتب معروف مانند بحار الانوار و اثبات الهداة و منتخب الاثر...آمده است.
2 ـ ویژگیهاى مخصوص یاران خالص یعنى 313 نفر از دیدگاه روایات
الف) امام مهدى (عج) در انتظار آنها به سر مى برد:
هنگام ظهور امام قائم ع آن حضرت قبل از آنكه كنار كعبه برود و تكیه بر كعبه كند و صداى دل آراى خود را بلند كرده و به جهانیان برساند، در مكانى به نام ذى طوى در انتظار 313 نفر از یاران خاصش توقف مى كند تا اینكه آنها مى آیند و به آن حضرت مى پیوندند... و از آنجا همراه امام به كنار كعبه مى روند...
ب) 313 نفر از اطراف جهان جمع مى شوند
امام باقر ع مى فرماید :خداوند براى حضرت قائم (عج) از دورترین شهرها به تعداد جنگاوران جنگ بدر، 313 مرد را جمع مى كند.
ج) 313 نفر نخستین بیعت كنندگان با حضرت قائم (عج) هستند.
هنگام ظهور نخستین كسانى كه پس از جبرییل امین ع با امام قائم (عج) بیعت مى كنند، همین 313 نفر هستند و این مطلب در احادیث آمده است.
البته باید توجه داشت كه آغاز ظهور یاران امام زمان 313 نفرند و گرنه بطور سریع بریاران آن حضرت افزوده مى شود، بطورى كه در همان آغاز به 000/10نفر مى رسند.
د) 313 نفرجانبازن سلحشورند
امام سجاد ع مى فرماید:
این 313 نفر در حدّى از ایثار و جانبازى و شجاعت و سلحشورى هستند كه دشمنان قائم جمع مى شوند تا آن حضرت را به قتل برسانند، همین 313 نفر با دفاع قهرمانانه در راه آن حضرت دشمنان را دفع مى كنند.
هـ) 313 نفر پرچمداران و حاكمان روى زمین هستند.
امام صادق ع فرمود:
گویا امام قائم (عج) را بر بالاى منبر كوفه مى نگرم كه یارانش 313 نفر مرد به تعداد جنگاوران مسلمانان جنگ بدر ـ اطرافش را گرفته اند این یاران پرچمداران و حاكمان بر مردم در زمین از
جانب خداوند هستند.
و) 313 نفر امت معدوده و همچون پاره هاى ابرهاى متراكم هستند
در قرآن مى خوانیم ـ هر جا كه باشید، خداوند همه شما را حاضر مى كند ـ در تفسیر این آیه شریفه امام باقر ع مى فرماید:
منظور یاران قائم (عج) اند كه 313 نفرند، به خدا سوگند منظور از امت معدوده كه (در سوره هود آمده) آنها هستند. به خدا سوگند در یك ساعت همگى جمع مى شوند، همچون پاره هاى ابر پائیزى كه بر اثر باد جمع و متراكم مى گردد.
ز) 313 نفر ركنها و پایه هاى خلل ناپذیر و پشتیبانان محكمند
امام صادق در تفسیر آیه 70 سوره هود كه در آن آمده، حضرت لوط به قوم سركش و تبهكار خود گفت، «لو أن ّ لى بكم قوّة او آوى الى ركن شدید»فرمود.
منظور از قوة همان قائم (عج) است و منظور از ركن (پشتیبان محكم) 313 نفر از یارانش هستند.
ح) امام باقر ع فرمود:
امام قائم (عج) داراى 313 نفر یاور است كه این افراد از عجم هستند، برخى از آنها در روز بر روى ابر سوار شده و راه مى روند و به نام و پدر و اوصاف و نسب معروفند .
ط) دست خدا بالاى سر حضرت مهدى (عج) و یارانش است .
این مطلب از آیه شریفه «ان تنصروالله ینصركم و یثبّت اقدامكم» استفاده مى شود.
ى) 50 نفر از 313 نفر یار مخصوص امام زمان (عج) از زنان هستند.
امام باقر ع مى فرماید: سوگند به خدا سیصد و اندى نفر مرد مى آیند كه در میانشان 50 نفر زن هستند، آمدنشان همچون ابرهاى پاییزى است.