شهید حسن پاک بازی
شهادت :1359/10/7
امروز روز شهادتشونه.
هیچ اطلاعاتی ندارم ازشون ولی فقط یه قسمت از وصیت نامه ی ایشون هست...


ایشون می فرمایند که::::::
یک لحظه از امر به معروف و نهی از منکر سرباز نزنید و پیوسته ادامه دهنده ی راه شهدا باشید...

صلوات و فاتحه و دعا فرج یادتون نره...