شهادت فاصله ای دورتر از آسمان و زمین

خدایا نه تو را شناختم و نه تو را بندگی کردم

عمر که تنها سرمایه ام بود سوزاندم.بسیار بر خود ظلم کردم.بیچاره و مضطرب و از قافله عقب افتاده،

اسیر هوی و هوس ،وقتی به خود رجوع می کنم بین خود و شهادت فاصله ای دورتر از آسمان و زمین می بینم
ولی اینکه (انک علی کل شی ء قدیر) مرا امیدوار می سازد،
خدایا مرا ببخش، خدایا مرا بپذیر و راضی شو.


شهید حجت السلام شیخ جلیل رهنورد
تولد : روستای دستجه فسا
شهادت : بهمن ماه ۱۳۶۴ – محور فاو – ام القصر

منبع : جلوه های ملکوت جلد اول ص ۹۶ و ص ۹۷