زشت ترين حالت براي انسان


قالَ الإمامُ الْحَسَنِ الْعَسْكَري عليه السلام :
ما أقْبَحَ بِالْمُؤْمِنِ أنْ تَكُونَ لَهُ رَغْبَةٌ تُذِلُّهُ.
امام حسن عسكري عليه السلام فرمودند: قبيح ترين و زشت ترين حالت و خصلت براي مؤمن آن حالتي است كه داراي آرزوئي باشد كه سبب ذلّت و خواري او گردد. [تحف العقول، ص 498] داستانك: مفضل مى گويد: محضر امام صادق عليه السلام رسيدم و از مشكلات زندگى شكايت كردم . امام عليه السلام به كنيز دستور داد كيسه اى كه چهارصد درهم در آن بود، به من داد و فرمود: با اين پول زندگيت را سامان بده. عرض كردم: فدايت شوم ! منظورم از شرح حال اين بود كه در حق من دعا كنى! امام صادق عليه السلام فرمود: بسيار خوب دعا هم مى كنم. و در آخر فرمود: مفضل ! از بازگو كردن شرح حال خود براى مردم پرهيز كن ! اگر چنين نكنى نزد مردم ذليل و خوار مى شوى . بنابراين براى دورى از ذلت ، درد دلت را هرگز به كسى نگو [بحار: جلد 47، صفحه 34] بسيار واضح است كه انسان اجازه ندارد خود را ذليل كند ؛ نكته اينجاست كه نبايد ديگران را هم ذليل كند به عنوان مثال ، مسئولي ، قانوني تصويب كند و يا كاري كند ،كه مردم ذليل شوند . اين كار شرعاً ، عرفاً ، عقلاً و قانوناً حرام است