آیا میدانید تاثیر جمله ی: (این مکان مجهز به دوربین مداربسته میباشد) به مراتب بیشتر از جمله ی {عالم محضر خداست در محضر خدا معصییت نکنید} میباشد؟ چرا؟