یا زهرا

سلام متفکرین ما از چیزی یاد می کنند به نام ابتذال علم و از این شاکی هستند که با کوچه بازاری کردن علم , و سطحی کردن اون , ما دچار غرب یا شرق زدگی می شیم و عوامانه در دام واژه ها و تهدید واقعی شدن رئال های مثلا غرب می شیم !

بطور مثال توی فرهنگ ما براحتی به شخص لقب لیبرال , یا نه سکولار میدیم !

یا نه وقتی فمینیسم رو , نهضت شناسی می کنیم , براحتی توی فامیل و یا اجتماعمون , به یه شخص نسبت می دیم !

سوالم اینه , در برابر این تهدید و این همه آگاه باشید , آگاه باشید ها , نیازه این مکاتب و واژه ها سطحی تو جامعه ژورنال و روزنامه ای بشه ؟

یا نه فقط قشر خاص به اصطلاح - متفکر - بشینن مسلح به این علم بشن ؟