نبرد ماراتن: ۴۹۰ ق.م بین ایران و یونان درگرفت و با شکست ایران پایان یافت.

نبرد سالامیس: ۴۸۰ ق.م جنگ دریایی بین ایران و یونان که به شکست ایران پایان یافت.

نبرد ترموپیل: ۴۸۰ ق.م بین ایران و یونان درگرفت و به شکست یونان پایان یافت.

نبرد زاما: ۲۰۲ ق.م سیپیو هانیبال را شکست داد.

نبرد فارسالوس: ۴۸ ق.م سزار پمپى را شکست داد.

نبرد قادسیه: (۶۳۰ میلادى) بین ایران و اعراب رخ داد و به شکست ایران به پایان رسید.

نبردهاى صلیبى: (از ۱۰۹۶ تا ۱۲۹۱ ب.م) این جنگ ها بین مسلمین ومسیحیان رخ داد و اگرچه بهانه مسیحیان آن بود که می خواستند بیت المقدس را متصرف شوند ولى منظور اصلى رخنه کردن در شرق و تصرف آن بود.

نبرد پلاسى: (۱۷۵۶ میلادى) این نبرد بین هندیها و انگلیسها رخ داد وبشکست هندیها پایان یافت. با پیروزى در این جنگ انگلیسها بتدریج بر سرتاسر هند مسلط شدند.

نبرد هستینگز: ۱۰۶۶ ب.م ویلیام فاتح (دوک نورماندى) هارولد، پادشاه انگلستان را به قتل رساند و انگلیس را به تصرف خود درآورد. از این موقع انگلستان تحت نفوذ تمدن فرانسه قرار گرفت و از حالت توحش بیرون آمد.

جنگ هاى صد ساله: ۱۴۵۳- ۱۳۳۸ این جنگ ها بین فرانسه و انگلیس درگرفت و با دلاوریهایى که ژاندارک نمود به نفوذ انگلستان در فرانسه پایان داد.

نبرد لپانتو: ۱۵۷۱ ب.م اتحادیه مسیحی قشون ترکها را در یک جنگ که در نزدیکى ونیز رخ داد درهم شکست.

نبرد انگلستان و یا شکست آرماداى اسپانیا: ۱۵۸۸ ناوگان انگلیسی به فرماندهى لردهووارد آرماداى اسپانیا را درهم شکست. این پیروزی تسلط انگلستان را بر دریا مسلم ساخت.

نبرد جبل طارق: (۱۶۰۷ – ۱۶۰۶) هلندیها، اسپانیولى ها و پرتقالى ها را شکست دادند.

نبرد پرستون: (۱۶۴۱) کرامول، چارلز اول را شکست داد و حکومت دیکتاتورى خود را برقرار کرد.

نبرد ناسبى: ۱۶۴۵ ب.م طرفداران سلطنت درانگلستان شکست میخورند.

نبرد بلنهایم: ۱۷۰۴ ب.م انگلیسیها واتریشیها قشون فرانسویها و باواریها را منهدم میسازند.
جنگ هفت ساله: (۱۷۶۳ – ۱۷۵۶) انگلستان و آلمان، فرانسه و روسیه را شکست می دهند.

نبرد آمریکایى ها براى استقلال: (۱۷۸۳ – ۱۷۷۶) ژرژ واشنگتون انگلیسها را شکست میدهد و ایالات متحده آمریکا بوجود مى آید.

نبرد نیل: (۱۷۹۸) ناوگان انگلیس ناوگان فرانسه را فراری میسازد.

نبرد ترافالگار: (۱۸۰۵) ناوگان انگلستان تحت قیادت نلسون ناوگان فرانسه و اسپانیا را شکست میدهد.

نبرد استرلیتز: (۱۸۰۵) ناپلئون اتریش و روسیه را شکست میدهد.

نبرد لایپزیک: (۱۸۱۳) انگلیسها، روسها و پروس ناپلئون را شکست میدهند. این جنگ معروف به «نبرد ملل» است.

نبرد واترلو: (۱۸۱۵) انگلیسها و پروسها ناپلئون را در واترلو که محلى واقع در نزدیکى بروکسل (بلژیک) میباشد شکست دادند.


نبرد کریمه: (۱۸۵۶ – ۱۸۵۴) قواى مختلط انگلیس و فرانسه و ترکیه، روسیه را شکست دادند.

جنگ داخلى آمریکا: (۱۸۶۵ – ۱۸۶۱) ایالات متحده شمالى آمریکا در تحت رهبری پیوندن ایالات متحده را شکست داد و دولت فدرال آمریکاى کنونی را به وجود آورد.

جنگ چین و ژاپن: (۱۸۹۵ – ۱۸۹۴) ژاپن، چین را شکست داد فرمز و کره را به تصرف خود درآورد.


نبرد ام درمان ۱۸۹۸ (Omdurman): قواى انگلیس و مصر قواى طرفداران مهدى را شکست داده و سودان را متصرف گشتند.

نبرد دریاى ژاپن: (۱۹۰۵) در این نبرد ژاپن قواى روس را در پرت آرتر شکست داد.

نبرد ژوتلند: (۱۹۱۶) جنگ دریایی انگلیس وآلمان در جنگ جهانى اول که با شکست آلمان پایان یافت.

جنگ جهانى اول: (۱۹۱۸-۱۹۱۴) جنگ آلمان ومتحدینش (ترکیه و اتریش) با انگلستان ومتفقینش (فرانسه، روسیه، ایالات متحده آمریکا و بلژیک)

جنگ جهانی دوم: (اول سپتامبر ۱۹۳۹ تا ۱۴ اوت ۱۹۴۵- جنگ متفقین (انگلیس، فرانسه، ایالات متحده آمریکا و شوروی) با دول محور (آلمان و ایتالیا و ژاپن) که به شکست دول محور پایان یافت.


جنگ ایران و عراق:: جنگ به صورت رسمی در ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ برابر ۲۲ سپتامبر ۱۹۸۰ آغاز شدوروز ۲۹ مرداد ۱۳۶۷ از سوی سازمان ملل آتش بس اعلام شد و به تدریج آتش جنگ در جبهه ها خاموش گردید.
https://www.uplooder.net/files/9aab61c989fe6b155110837bf8a268d7/شب-خاطره-در-باره-سوسنگرد.mp4.html