چندبارتبلتم رو ریست کردم ولی بازتابه اینترنت وصل میشم نرم افزار apusبه طورخودکارنصب واجرامیشه.چکارکنم؟سامسونگ تب مدل3100