مشارکت در ساخت اولین دانشگاه مهدویت جهان در شیراز تماس جهت اطلاعات بیشتر071-32320764