غذا داخل دهان جویده و سپس وارد لوله ای به نام مری می شود، این لوله به معده متصل است. داخل معده اسیدی است و اگر اسید معده به مخاط مری برخورد کند، باعث بروز علائمی در فرد خواهد شد. این افراد معمولا با شکایت ترش کردن به پزشک مراجعه می کنند. اسفنکتر مری ـ که این عضو را از معده جدا می کند ـ هنگام عبور غذا به طرف معده باز می شود. اسفنکتر طبیعی و سالم بعد از عبور غذا باید بسرعت بسته شود ولی گاهی این اتفاق نمی افتد و اسفنکتر باز می ماند و اسید وارد مری می شود. این پدیده «ریفلاکس» نام دارد و به خودی خود بیماری محسوب نمی شود.