سلام.
خوب هستید؟
ب نظرتون چ نکاتی باعث میشه شما ب عنوان یک بیمار(خدای نکرده-فرضا) از یک مرکز درمانی /خواه پزشک خواه تیم توانبخشی /رضایت داشته باشید؟
چی باعث میشه ک دوباره اگر نیاز شد ب همون مرکز برید؟
و چه توقعاتی از درمانگر یا به طور کلی تیم درمانی دارید؟
///////
و چ چیزایی خیلی تو ذهنتون میزنه و باعث میشه ناراضی بشید از اونجا.
با تشکر/ علی.