🍃🌼🍃🌸🍃🌼

✅ 3عامل پیری زودرس ✅🔵عدم تحرک و یکجا نشستن, ضرب المثلی نیز داریم که میگوید; آب نیز یکجا بماند میگندد پس تحرک داشته باشید ولو روزانه در حد نیم ساعت.

🔴عدم مصرف میوه و سبزیجات بطور روزانه, اگر فیبر نخورید دچار یبوست میشوید و گاز ناشی از وجود یبوست بسیار برای بدن ضرر دارد و اولین نشانه های آن سردرد است.

🔵 روابط اجتماعی ضعیف, نداشتن ارتباط با دیگران یعنی استفاده نکردن از قسمتهایی از مغز که در واقع پیش درآمدیست برای زوال عقل و آلزایمر.

             ‎                    ‎      ‎                    ‎                    ‎            ‎                   ‎          ‎                    ‎            ‎             
*

آللهمَ عَجل الِّولیکَ الفَرج*
─═इई 🌺🌼🌺ईइ═─ 🙏🍃🍂🍃🍂🍃🍂

http://1.irartesh.ir/dl/uploads/%D8%AD%D8%B3%D9%86%D8%B9%D9%84%DB%8C%20%D8%A7%D8%A 8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85%DB%8C%20%D8%B3%D8% B9%DB%8C%D8%AF/155341529922011.jpg3عامل پیری زودرس