ریکاوری فلش

اگر مشکلی پیش آمد که شما مجبور به فرمت کردن فلش مموری شدید و در فلش خود اطلاعاتی داشتید که به آن ها نیاز دارید می توانید از نرم افزاهای ریکاوری برای برگرداندن اطلاعات استفاده بکنید تا بعد از فرمت کردن به آن دسترسی پیدا کنید .
این نرم افزار ها بخشی از اطلاعات را بر می گردانند و بخشی دیگر را نمی توانند پس مطمئن باشید مقدار قابل برگشت بیش تر از مقدار غیر قابل بازگشت است نرم افزار های ریکاوری اکثرا به صورت غیر فعال هستند و شما برای ریکاوری کردن ابتدا باید این نرم افزار ها را فعال کنید و بعد عمل ریکاوری را انجام دهید .
برای دستیابی به اسامی بهترین برنامه های ریکاوری با همراه رایانه تماس بگیرید تا بتوانید از به روز ترین نرم افزار های ریکاوری با خبر شوید زیرا قرار دادن نام آن ها در سایت به خاطر بحث آپدیت سایت باعث می شود شما از به روز ترین و جدید ترین نرم افزار های ریکاوری بی خبر بمانید .

تعمیر فلش مموری


شما می توانید با کمک همراه رایانه تعمیر فلش مموری تان را خودتان به صورت تلفنی انجام دهید البته اگر راه حل مشکل کول دیسک شما در سایت همراه رایانه موجود نبود می توانید از تخصص پرسنل ما استفاده کنید و به جای گشتن و بردن فلش مموری خود به تعمیرگاه آن را در منزل تعمیر ریکاوری و رفع مشکل کنید .
منبع : همراه رایانه