وقتي تعداد زيادي تصوير اسكن شده يا فايل PDF در اختيار داشته باشيد و بخواهيد آنها را مرتب كنيد، بهترين راه حل ادغام فايل ها يا تصاوير مرتبط با يكديگر و تبديل آنها به يك فايل است. براي انجام اين كار نيز نرم افزارها و روش هاي مختلفي وجود دارد؛ اما اگر از كاربران سيستم عامل مك هستيد و مي خواهيد بدون نياز به هيچ نرم افزار اضافه اي اين كار را به انجام برسانيد، مي توانيد این مراحل را دنبال كنيد:
1ـ برنامه Preview را اجرا كرده و تصاوير يا فايل هاي PDF موردنظرتان را در آن فراخواني كنيد.
2ـ با كشيدن و رها كردن فايل هاي فراخواني شده در برنامه، مي توانيد چيدمان آنها را به دلخواه خود تغيير دهيد.
3ـ تمام فايل ها را انتخاب كنيد. (براي انجام اين كار مي توانيد از كليدهاي تركيبي command+a كمك بگيريد يا از منوي Edit گزينه Select All را انتخاب كنيد)
4ـ به منوي فايل برويد و روي گزينه Print كليك كنيد (مي توانيد از كليدهاي ميانبر command+p نيز كمك بگيريد)
5ـ از سمت چپ روي گزينه PDF كليك كرده و از منوي به نمايش درآمده گزينه Save as PDF را انتخاب كنيد.
6ـ در نهايت مشاهده مي كنيد كه نرم افزار Preview بدون استفاده از هيچ نرم افزار اضافه اي شما را قادر مي سازد تصاوير و فايل هاي PDF خود را به يك فايل PDF شامل تمام فايل هاي موردنظر تبديل كنيد.