طراحی سایت شرکتی در اقتصاد شرکت ها و در گسترش کسب و کار آنها اهمیت بسیار زیادی دارد. به عبارت بهتر برای اینکه در شرایط فعلی و با پیشرفت کسب و کار الکترونیک و دیجیتال مارکتینگ و رقابت شرکت ها در فضای اینترنت بتوان پیشرفت کرد نیاز به طراحی سایت شرکتی و آن هم نه یک طراحی سایت آماده و قالب های پیش فرض بلکه طراحی سایت شرکتی حرفه ای که بتواند با سایت های قدرتمند موجود و رقبای خود به رقابت بپردازد و به بهترین نحو این طراحی وب سایت شرکتی باید بیانگر سیاست ها و برنامه ها و اهداف شرکت باشد.ارتباط با کاربران و مشتریان و اطلاع رسانی برنامه های شرکت و نیز تبلیغات گسترده در سطح جهانی و با هزینه کم و به عبارت دیگر یک ویترین فوق العاده از شرکت اهدافی است که در طراحی سایت شرکتی مورد توجه قرار می گیرد.