هدف سارقان از سرقت
به گفته حامد امیری وکیل سرقت در اصفهان ؛ هر سارق از سرقت انگیزه ی خاصی دارد ، انگیزه یکسری از سارقان ، فروختن مال سرقت شده و رسیدن به پول می باشد و انگیزه ی یک سیری دیگر از سارقان انجام برخی از جرایم دیگر می باشد ، مانند زمانیکه یک سارق یک ماشین را میدزدد برای اینکه آدم ربایی انجام دهد یا مواد مخدر قاچاق نماید و… ، و انگیزه یک سری از سارقین دیگراستفاده نمودن از وسایل دزدیده شده می باشد .
انواع سرقت
در یک تقسیم بندی در قانون مجازات اسلامی سرقت را می توان به دو نوع سرقت تعزیری و سرقت حدی تقسیم نمود .
سرقت حدی
سرقت حدی جرمی مستقل بوده که قانون گذار برای آن مجازات مشخص نموده است . ( حد به مجازاتی گفته می شود که در شرع مشخص شده است و قانون آن را تعیین نموده است ) . یک سرقت در صورتی مستوجب حد می باشد که دارای تمام شرایط زیر باشد :
۱٫شی دزدیده شده دارای مالیت شرعی باشد .
۲٫مال دزدیده شده داخل حرز باشد . ( حرز به مکانی گفته می شود که عرفاً می توان آن از دستبرد حفظ نمود .)
۳٫سارق هتک حرز نماید . ( هتک حرز به معنای نقض غیر مجاز می باشد ، مانند تخریب دیوار یا بالا رفتن از آن یا باز کردن یا شکستن قفل و مانند این ها . )
۴٫سارق مال را از حرز خارج نماید .
۵٫هتک نمودن حرز و عملیات سرقت به طور مخفیانه انجام گیرد .
۶٫سارق پدر یا جد پدری کسی که مال متعلق به اوست نباشد .
۷٫مالی که مورد سرقت قرار می گیرد در زمان خارج شدن از حرز باید معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک یا بیشتر باشد .
۸٫مالی که مورد سرقت قرار می گیرد نباید از اموال دولتی یا عمومی ، وقف عام و یا وقف بر جهات عامه باشد
۹٫سرقت نباید در زمانی انجام گیردکه قحطی می باشد .
۱۰٫باید صاحب مال به مراجع قضایی برای سرقت مال شکایت نماید .
۱۱٫نباید صاحب مال ، شخص سارق را قبل از اثبات شدن سرقت ببخشد .
۱۲٫نباید مال مورد سرقت قرار گرفته شده قبل از اثبات جرم به مالکیت سارق در آید .
۱۳٫مالی که مورد سرقت قرار گرفته است نباید جز اموال سرقت شده یا مغضوب باشد .
مجازات سرقت حدی
مجازات سرقت حدی در دفعه اول ، قطع نمودن چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن می باشد . قطع انگشتان باید به گونه ای باشد که شصت و کف دست باقی بماند .
مجازات سرقت حدی در دفعه دوم ، قطع نمودن پای چپ شخص سارق از قسمت پایین بر آمدگی می باشد و این کار باید به صورتی انجام گیرد که مقداری از محل مسح و نصف قدم باقی بماند .
مجازات سرقت حدی در دفعه سوم ، حبس ابد می باشد .
مجازات سرقت حدی در دفعه چهارم ، اعدام می باشد هر چند که سرقت در زندان محقق گردد . ( ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی )
سرقت تعزیری
سرقت تعزیری همانطور که از نام آن مشخص می باشد به سرقتی گفته می شود که مجازات آن تعزیر می باشد . یا به تعبیری به سرقتی گفته می شود که شرایط سرقت حدی را نداشته باشد . سرقت تعزیری را می توان در یک تقسیم بندی اولیه به سرقت ساده و سرقت مشدد تقسیم نمود .
سرقت تعزیری ساده
اگر سرقتی دارای ارکان و شرایط عمومی باشد و هیچکدام از شرایط سرقت حدی یا سرقت تعزیری مشدد را نداشته باشد سرقت ساده محسوب می گردد . مجازات سرقت ، در سرقت ساده حبس از سه ماه و یک روز تا دوسال و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود . ( ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی )
سرقت تعزیری مشدد
در سرقت تعزیری مشدد باید سرقت دارای شرایطی باشد تا مشدد محسوب شود . در سرقت مشدده مجازات سارق ۵ تا ۲۰ سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق می باشد ( ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی ).
در صورتی که سرقت در شب انجام گیرد و سارقین دو نفر یا بیشتر باشند و یک یا چند نفر از آن ها دارای سلاح ظاهر یا مخفی باشند و سارق از دیوار بالا رفته یا حرز شکسته یا کلید ساختگی به کار برده و یا از عنوان یا لباس مستخدم دولت استفاده نموده باشد یا اینکه بر خلاف واقع خود را مامور دولتی قلمداد نماید یا در جایی که محل سکونت یا محیا برای سکونت می باشد سرقت نموده باشد و در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشد . ( تمام شرایط با هم ) سرقت جز سرقت مشدده محسوب خواهد شد .
سرقت مسلحانه
هرگاه سرقتی با اذیت و آزار همراه باشد و یا سارق اسلحه به همراه داشته باشد مجازات آن سه ماه تا ده سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق می باشد و در صورتی که سرقت همراه با جرح باشد علاوه برمجازات جرم سرقت به مجازات جرح صورت گرفته نیز محکوم می گردد . (ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی )
سرقت مسلحانه در شب به صورت گروهی
هر گاه سرقتی در شب انجام گیرد و سارقین نیز دو نفر یا بیشتر باشند و حداقل یکی از آن ها دارای سلاح ظاهر یا مخفی باشد ، هر کدام از مرتکبین سرقت به مجازات ۵ تا ۱۵ سال حبس و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می گردند .
سرقت مسلحانه از منزل
اگر یک یا چند نفر منزلی را مورد سرقت قرار دهند و یکی از آن ها دارای سلاح باشد یا اینکه هیچکدام مسلح نباشند ولی در طی عملیات سرقت ، هتک ناموس کنند ، مجازات آن ها اعدام یا حبس ابد خواهد بود . در چنین شرایطی اگر ساکنان منزل با قصد دفاع از مال یا ناموس و با رعایت شرایط دفاع مشروع مرتکب قتل یا جرح یا ضرب ضاربین بشوند ، از مجازات معاف خواهند شد . همچنین ماموران نیز در صورتی که در هنگام دستگیری مرتکب قتل یا جرح یا ضرب بشوند مجازات نخواهند شد .
سرقت مسلحانه از بانک ها ،جواهر فروشی ها و صرافی ها
اگر دو نفر یا بیشتر با برنامه ریزی قبلی و با نقشه از قبل تعیین شده ، وجه نقد ، جواهر یا اوراق بهادر ازبانک ها یا صرافی ها بدزدند و در این میان یک نفر ، حداقل ، سلاح گرم یا سرد به همراه داشته باشد چه به طور پنهان ، چه به طور ظاهر ، چه استفاده کند چه استفاده نکند مجازات آن حبس ابد خواهد بود و اگر این عملیات به وقوع قتلی منجر گردد مجازات آن اعدام خواهد بود .
راهزنی
راهزنی ، عبارت است از؛ متوسل شدن به اعمال زور برای اینکه اموال دیگران را که در ید و تسلط آن ها می باشد را در جاده های برون شهری از تسلط آن ها خارج نماییم ( در صورتی که راهزن با اسلحه امنیت مردم یا جاده را به هم بریزد و ایجاد رعب و وحشت نماید محارب محسوب می شود ) . اگر مجرم محارب محسوب نشود به مجازات راهزنی که سه تا ۱۵ سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق می باشد . ( ماده ۶۵۳ قانون مجازات اسلامی ) در صورت نیاز به هر گونه مشاوره در مورد سرقت ، حامد امیری وکیل سرقت در اصفهان آماده پاسخگویی به شما عزیزان به صورت تلفنی و حضوری می باشد .
جیب بری
هر گاه شخصی به وسیله کیف زنی ، جیب بری و مانند این ها مرتکب جرم سرقت شود به مجازات حبس از یک تا پنج سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود . ( ماده ۶۵۷ قانون مجازات اسلامی )
سرقت وسایل عمومی
اگر کسی وسیله ها و متعلقاتی که مورد استفاده عمومی می باشد را سرقت نماید مجازات آن حبس از یک تا پنج سال می باشد . البته این وسایل باید به هزینه یا سرمایه دولت بوده باشد یا سرمایه ای باشد که به صورت اشتراکی بین دولت یا بخش غیر دولتی بوده یا توسط نهاد ها و سازمان های عمومی غیر دولتی یا موسسه های خیریه ایجاد یا نصب گردیده باشد . مثل تاسیسات بهره برداری آب و برق و گاز و ….(ماده ۶۵۹ قانون مجازات اسلامی ) .
آدم ربایی
اگر کسی به قصد گرفتن پولی یا به قصد انتقام یا با هر هدف دیگری با زور یا تهدید یا حیله یا به هر صورت دیگری به طور شخصی یا به وسیله دیگری شخصی را بدزدد یا پنهان کند به حبس از ۵ تا ۱۵ سال محکوم می گردد . و هر گاه سن فرد دزدیده شده کمتر از ۱۵ سال باشد یا عملیات ربایش با وسیله نقلیه انجام بگیرد یا به فرد قربانی آسیب جسمی یا حیثیتی وارد آید مجرم به حداکثر مجازات مشخص شده در قانون محکوم می گردد . ( اگر دزدیده شدن شخصی با رضایت خود فرد دزدیده شده باشد مشمول مجازات آدم ربایی محکوم نخواهد شد . )
وکیل سرقت اصفهان
امروزه به دلیل پیشرفت های روز افزون و پیشرفت علم تکنولوژی هر روزه علم سارقین نیز به روز شده و راهکار های جدیدی برای سرقت پیدا می کنند . پس هر گاه افراد با جرم سرقت سرکار پیدا کردند بهترین راه صحبت با وکیل سرقت در اصفهان می باشد . حامد امیری وکیل پایه یک دادگستری اصفهان آماده می باشد تا شما عزیزان را به بهترین نحو کمک نماید . در صورت نیاز به وکیل سرقت اصفهان از طریق راه های ارتباطی موجود در سایت اقدام نمایید .