سرنوشت قایق نجات چه شد؟

این دریانورد با اشاره به قایق های نجات سانچی توضیح داد: عکس هایی که از سانچی گرفته شده حاکی از آن است که یکی از قایق های نجات سر جای

خودش نیست. در کشتی کنار هر قایق نجات یک جرثقیل برای استفاده از قایق ساخته شده است و عکس ها نشان می دهد که از یکی از این جرثقیل ها برای پایین آوردن قایق استفاده شده است، اما موفق نبوده اند. البته احتمال منفجر شدن این قایق هم وجود دارد. قایق های نجاتی که برای نفتکش ها
.

تعبیه می شوند بسیار مجهز هستند. سوخت آنها بنزین است و دستگاه هایی دارند که به ماهواره وصل می شود و امکان ارسال سیگنال به آنها وجود دارد. یکی از نگرانی هایی که در روزهای اول وجود داشت این بود که اگر پرسنل سانچی از قایق استفاده کردند، چرا هیچ سیگنالی ارسال نمی کنند.
همه پرسنل سانچی در لحظات اول فوت شده اند؟

وی درمورد ادعای چین مبنی بر اینکه اعلام کرده  همه پرسنل سانچی در دقایق ابتدایی فوت شده اند اظهار کرد: من بعید می دانم که همه پرسنل سانچی در لحظات اول فوت شده باشند، زیرا انفجار ابتدا از وسط کشتی آغاز شده است. طبق اولین خبرها که از سوی رسانه های خارجی مانند


رویترز منتشر شد، پرسنل کشتی چینی پس از انفجار خود را به داخل دریا انداخته اند و این نشان می دهد تصادفی که انجام شده مرگبار نبوده است. تصادفات دریایی در اکثر مواقع باعث کشته شدن پرسنل نمی شود و این موضوع خیلی بعید است که پرسنل احتمال کشته شدن بدهند و برای نجات

دادن خود به داخل دریا بپرند، زیرا دریا بزرگ و بی پایان است و پریدن به داخل آن به نوعی خودکشی محسوب می شود. تنها راه نجات این است که با قایق به داخل دریا بروند که بتوانند فرصت نجات داشته باشند
راز نجات چینی ها چه بود؟//؟؟؟؟؟؟

سانچی مشکل رادار داشته است؟شاهدان عینی سانحه کجا هستند؟