*اگردوباره جنگی شروع شد*........
از قول ما *رزمندگان دیروز* به *رزمندگان فردا* بگوئید:
*عزیزانم* در حین مبارزه با دشمن متجاوز، *به بعد از جنگ هم بیاندیشید*
مبادا *ارزش ها* را در خاکریزها جا بگذارید، اگر چنین کنید، ارزش ها، مثل امروز، *عوض* می شود و *عوضی ها* ارزشمند می شوند.
می بینید که چگونه ما را *غریبه* می پندارند!
آن روزها:
*قطار قطار* می رفتیم.. *واگن واگن*
بر می گشتیم.
*راست قامت*
می رفتیم.. *کمر خمیده*
بر می گشتیم.
*دسته دسته* می رفتیم. *تنهای تنها*
بر می گشتیم.
بی هیچ استقبال و جشن و سروری.
فقط *آغوش گرم مادری* چشم انتظارمان بود و دگر هیچ..!
اما مردانه، ایستادیم...
باور کنیدکه:
ماهم دل داشتیم
فرزند و عیال و خانمان  داشتیم.
*اما* با *دل* رفتیم... *بی دل* برگشتیم.
با *یار* رفتیم... با *بار* بر گشتیم.
با *پا* رفتیم... با *عصا* بر گشتیم.
با *عزم* رفتیم... با *زخم* برگشتیم.
با *شور* رفتیم... با *شعور* برگشتیم.

مااکنون *پریشان* هستیم.

اما *پشیمان* نیستیم.

*ما* همان کهنه *رزمندگان* پیاده ایم که *سواری* نیاموخته ایم.*ما* همان هایی هستیم که به *وسوسه ی قدرت* نرفته بودیم.
می دانی *تعداد ما* در هشت سال جنگ، چند نفر بود؟؟؟؟
*۳/۵* درصد از جمعیت ایران!!!(البته اکثریت مردم صادق و از خودگذشته را در پشتیبانی خود داشتیم و مردانه با تمام و جود از ماها حمایت می کردند)
اما *مردانگی* را *تنها* نگذاشتیم.
ما *غارت* را آموزش ندیده بودیم.
رفتیم و *غیرت* را تجربه کردیم.
اکنون نیز *فریاد* می زنیم که:
این *حرامیان قافله ی اختلاس* از ما نیستند...
*این گرگانی که صد پیراهن یوسف را دریده اند* از ما نیستند .
این *خرافات خوارج    پسند* وصله ی مرام ما نیست.
*ما* نه اسب امام زمان دیدیم، نه بی ذکر سالار شهیدان، جنگیدیم.

اما *استخوان در  گلو* و *خار در چشم*، از *وضعیت امروز مردم خوبمان* شرمنده ایم,,
شرمنده ایم، با صورتی سرخ.

شرمنده ایم، با دستانی که در فکه و شلمچه و مجنون و هور و ارتفاعات غرب جا مانده است

ای همه ی آنانی که *احساس پاک* را می شناسید!

*ما*، اگر به جبهه نمی رفتیم، با دشمنی که به تلافی قادسیه، برای هلاک مردم و میهن مان ایران، آمده بود، چه می کردیم؟
تو را به آن سالار شهیدان، ما را بهتر قضاوت کنید.
حساب اندکی از ما که *آلوده* شدند و *شرافت* خود را فروختند، را به پای ما ننویسید.
*بگذارم و بگذرم*

https://www.uplooder.net/img/image/95/880d01d41c2485799503373295ec889d/hasa-n-a-li_ebrahimi_said_.jpg

حسنعلی ابراهیمی سعید
https://www.uplooder.net/img/image/43/75b7c0ed4ebbeba16a12c59489f0d18b/hasa-n-a-li_ebrahimi_said_.jpg